Kjølsdalen krins

Nyhende

Matematikktilbod til ungdom - unikt opplegg for aldersgruppa 15-17 år

LAMIS arrangerer matematikk-kurs på Folkehøgskulen på Nordfjordeid

Lamis
Ved å gå inn på denne linken Lamis finn du meir om tilbodet:
Sommerleir i matematikk 23.–27.6.2008
Arrangør: Sophus Lie Konferansesenter, LAMIS, matematikk.org.
Målgruppe: Ungdom 15–17 år.
Utgifter: Reise tur-retur Nordfjordeid.
Egenandel 800 kr. Dekker kost, losji og alle aktiviteter.
Innhold: Matematikkaktiviteter, arbeid til internettside, riding, sirkus- og
friluftsaktiviteter.
Søknad: LAMIS v/organisasjonssekretæren
Realfagbygget, NTNU
Høgskoleringen 5
7034 Trondheim
e-post: svein.torkildsen@matematikksenteret.no
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen
Et av tiltakene LAMIS arbeidet med i sine første leveår, var et leirskoleopphold for elever på
mellomtrinnet i samarbeid med Sophus Lie konferansesenter på Fjordane folkehøgskole i
Nordfjordeid. En leirskole ble gjennomført med elever fra Kirkebygden skole i Østfold.
Praktiske problemer førte til at dette ikke viste seg å være et levedyktig prosjekt. Men tanken
om å inspirere elever ved å gi dem tilbud om å møte dyktige fagfolk, har vært holdt varmt
gjennom alle år. LAMIS har det siste året fått henvendelse fra foreldre som etterspør slike
tilbud. Sommerleiren skal etter planen gjennomføres i slutten av juni. For de fleste vil nok det
si første uke av sommerferien. Det blir etter hvert mange tilbud om sommerleir for ungdom,
hver med sine profileringer. Vi henvender oss naturlig nok til unge som har en viss interesse
for matematikk.
Sponset opplegg
Nå er styret kommet så langt at det er søkt om støtte til en sommerleir for elever i
aldersgruppen 15–17 år. Så langt har vi fått positive signaler fra vår gode samarbeidspartner
Abelprisens barne- og ungdomsutvalg. Men flere organisasjoner kan tenkes å sponse
sommerleiren. Deltakerne må etter det budsjettet vi opererer med, betale reise og en
egenandel på 800 kr for en ukes opphold med kost og losji.
Variert innhold
Sommerleiren er et samarbeidsprosjekt mellom Sophus Lie Konferansesenter, LAMIS og
matematikk.org.
LAMIS sørger for at elevene får møte dyktige og engasjerte lærere som daglig vil lede
elevene i arbeid med matematikk som delvis går utenom og utover læreplanen. Her skal det
være rom for både teoretisk arbeid og ”hands-on-aktiviteter”.
Et utvalg universiteter og høyskoler har ansvar for å drifte nettstedet matematikk.org
som blant annet inneholder et variert utvalg matematikkoppgaver. Nettstedet brukes av
elever i hele utdanningsløpet. Planen er at deltakerne på sommerleiren skal bearbeide
oppgaver og løsningsforslag for dette nettstedet. Aktiviteten på leiren vil med andre ord føre
til varige spor på nettet.
Men det er mer enn hodet som skal få utfordringer i løpet av oppholdet. Distriktet byr
på rike muligheter for friluftsaktiviteter og Fjordane folkehøyskole er sterke på både hester og
sirkusaktiviteter. Her blir det muligheter for å utvikle seg under kyndig veiledning.
Læreren som informasjonskanal
Så sant vi får nok deltakere og sponsorkroner på plass, blir leiren gjennomført.
Planleggingen er kommet så langt at det bare er å spre ryktet videre. Dere kan allerede nå
be interesserte melde sin interesse

(Sist oppdatert 10.februar 2008, 17:21)

Gå til nyhendearkiv