Kjølsdalen krins

Nyhende

Kjølsdalen musikklag skipar til musikk-kafe

Av Kristin Lefdal
Kjølsdalen musikklag
Kjølsdalen musikklag har musikkafè i Kjølsdalen skule søndag 2. mars kl. 1500.
Kjølsdalen musikklag underheld ca. kl. 1530. Vi får besøk av Ytre Nordfjord Brass (der det er medlemmar frå Kjølsdalen), og dei underheld for oss kl. 1630.
Det vert kaffi og matservering.
Vi skal ha tombola, blomsterlotteri, åresal, loddsal og amerikansk auksjon.
Oppfordrar bygdefolk til å ta turen til Kjølsdalen skule for ein underhaldande ettermiddag i godt lag.
Med vennleg helsing

Kristin Lefdal


(Sist oppdatert 25.februar 2008, 08:28)

Gå til nyhendearkiv