Kjølsdalen krins

Nyhende

Samfunnshusbasar og jenter med loddbok

basarjenter
Det er kjekt at bygda støttar samfunnshuset. To glade jenter var på døra og selde lodd. Det vart 5 på kvar bok. Eg skreiv sjølv. På spørsmål om kva dei ville gjere om dei fann ut at eg hadde skreve 1 meir på kvar bok som eg ikkje hadde betalt for, kom det fort: Då snakkar vi med ho mor. Men dei forlangde å kome på nettet og her er dei. Eg kjøper gjerne lodd med fleire om dei stikk inn om. Jan Eide

(Sist oppdatert 05.april 2008, 16:57)

Gå til nyhendearkiv