Kjølsdalen krins

Nyhende

Leirskule og Sonja (ordføraren vår)

Av Jan Eide
Leirskoleforeninga

Kommune stel pengar frå elevane

Av Stein Rudaa 07.feb 2008

presseklipp

Jan Eide i Kjølsdalen Krins Utviklingslag meiner Eid kommune stel pengar frå elevane når kommunen seier nei til leirskuleopphald.

Eide viser til at kommunen får 2000 kroner per elev i overføringar frå Staten, og dette er pengar Eide meiner burde gå til leirskuleopphald.

Ordførar i Eid, Sonja Edvarsen, viser til at dette er pengar som ikkje er øyremerkte. Ho seier at i den økonomiske kommunen er i, har dei valt å bruke pengane på lærekrefter, som dei meiner er viktigare enn leirskule.

Ja dette står på internett på sida til leirskoleforeninga - så blir spørsmålet: kor mykje meir har Sonja og co lagt inn i konto for lærarkrefter i Eid kommune? Meir om leirskoleforeninga: Les meir her


(Sist oppdatert 09.april 2008, 20:47)

Gå til nyhendearkiv