Kjølsdalen krins

Nyhende

Du kan vere med på å vise din kjærleik til naturen

Artsdatabase

Lomvi
Miljø- og utviklingsmininster Erik Solheim har opna Artsdatabasen der du kan vere med å bidra. Dette er eit rapporteringsverktøy for alle. Ei raudliste er ein oversikt over trua arter. her finn du meir om kvar enkelt art. Kanskje du kan vere den som er med å spreier kunskap om biologisk mangfald? Sjå inn om då vel. På biletet ser du Lomvi som er ein av trua fuglearter.
Artsdatabasen

(Sist oppdatert 02.juni 2008, 18:30)

Gå til nyhendearkiv