Kjølsdalen krins

Nyhende

Litt historikk

Av Jan Eide
Kjølsdalsstranda © Postkort frå Tor Kvien si side
Tor Kvien sende meg dette:
NÆRINGSLIV I KJØLSDALEN KRINS 1953

Eg sit her og blar i Det Norske Næringsliv – Sogn og Fjordane Fylkesleksikon, Bergen 1953 og undrast over kva som har hendt i området som i dag vert kalla Kjølsdalen krins. Kvar vart det av all aktiviteten som var i 1953? Kan det være sentraliseringa som starta opp med kommunesamanslåinga i 1964, den betra kommunikasjonen eller noko anna? I tillegg til det som er nemnd nedanfor, hadde bygda telegrafstasjon, postkontor og skipsekpedisjon for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane. Smeden og rørleggaren i bygda, John Lund må også nemnast. Men her er i alle høve eit utdrag frå boka, det som gjeld Kjølsdalen krins, i den rekkefølge det står der:

Hatlegjerde Trevarefabrikk
Kjølsdalen. Tlf. 18 b
Firmaet ble startet 1. januar 1949 av nåværende innehavere, Johannes J. Hatlegjerde og Olav Drabløs. Virksomheten omfatter produksjon av vinduer, dører, kjøkkenutstyr, barnesenger m.m. Kundekrets er Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Firmaet drives i egen eiendom og er utstyr med moderne maskiner.

Haus Landhandel A/S
Haus i Nordfjord
Firmaet ble stiftet i 1927 som aksjeselskap med kapital på kr. 1000 som i 1936 ble forhøyet til kr. 3000,00. Haus Landhandel driver forruten landhandel også kjøp og salg av alle slags landmannsprodukter som kjøtt, smør, egg, bær og frukt, poteter med mer, og selger dette til Bergen. Før rasjoneringen tok til, hadde firmaet en hel del omsetning av prima geitost og smør til sine forbindelser i Bergen, og så snart det lar seg gjøre, vil en ta opp igjen dette.
Disponenten, Olav Haus, har også en drosje, som anbefales til alle reisende i fjorden. Dessuten mottas gjerne gjester i kortere og lengre tid. Han har hytter til 5-6 personer. Rimelige priser og godt stell.

Horns Revegård
Kjølsdalen. Tlf. 4 c.
Starta 1924. Jonas Horn har vore og er framleis revegardens styrar. Revegarden har berre fyrsteklasses alsdyr. Ein av hannane var eit av dei siste åra far til 15 fyrstepr. Dei fleste av kvalpane har kvart år vore selde til alsdyr.
Elektrisk sagbruk. Fabrikk og reparasjonsverksted for elektriske apparater. Styrer Sigmar Horn, Kjølsdalen.

Humborstad, Alf,
Kjølsdalen. Tlf. 15 b.
Virksomheten omfatter kjøp, salg og utleie av hester. Omsetningen foregår over hele landet. Hestene blir for det meste kjøpt opp på Vestlandet og solgt til Østlandet og Nord-Norge.

Humborstad, Karstein
Skinn- og lærvarefabrikk.
Kjølsdalen. Tlf. 16.

Firmaet ble startet i 1945 av nåværende innehaver, Karstein Humborstad. Virksomheten omfatter proteføljefabrikk med framstilling av shoppingvesker, dokumentmapper, skolevesker, sportsartikler m.m. Firmaet driver også skofabrikk med framstilling av beksømstøvler, fotballstøvler, pluggede støvler og skistøvler m.m. I 1949 oppførte firmaet ny eiendom med 700 kvm. Grunnflate. Frimaet er utstyr med moderne maskiner og beskjetiger 25 personer. Varene leveres over hele landet.

Humborstad Landhandel,
Kjølsdalen. Tlf.
Forretningen ble startet i 1939. Innehavere er Esther og Reinhardt Humborstad. Forretningen drives som assosrtert landhandel. Reparasjoner av elektriske apparater. Lager av elektrisk materiell. Representant for De Forenede Ullvarefabrikker.

Kjølsdal, John
Ass. Landhandel, Kjøllesdalen.
Forretningen ble startet i 1927 av nåværende innehaver, John Kjøllesdal.

Sundal, R. J., Jr.
Kjølsdalen. Tlf. 8 a.
Forretningi tok til i 1922 av R. J. Sundal jr. som framleis er styrar. Omset landmannsprodukt, manufaktur, fernvarer, skoty, kolonoal, steinty. Medisinsk håndkjøpsutsalg. Bensinstasjon.

Hilsen/Regards

Tor Kvien
http://www.kvien.net

(Sist oppdatert 23.juni 2008, 07:59)

Gå til nyhendearkiv