Kjølsdalen krins

Nyhende

Vil du bli støttekontakt?

støttekontakt
Eid kommune treng støttekontakter. Kanskje du kan ta på deg ei slik oppgåve. Du får inntekt og møter personar som du sjølv kan dra lærdom av. Kjølsdalen IL v/ Hans Petter kjem med denne utfordringa:
Hei..
Kjølsdalen IL har fått ein henvendelse frå Eid kommune sosialtenesta om hjelp til å verve fleire støttekontakter. Håpet er å få fleire personar registert og at dei får inn mange personar med ulike egenskaper og interesse. Sosialtjenesta vil prøve å finne rett kombinasjon mellom brukar og støttekontakt for så å tilby konkrete oppdrag, som den registrete kan velje å takke Ja eller Nei til. Eg har registrering skjema så vist nokon kan tenke seg, ta kontakt enten med meg eller direkte til Eid sosialkontor.
På forhånd takk.
Med vennlig helsing
Hans-Petter Gilleshammer
Humborstad
6776 KJØLSDALEN
tlf: 48230901
e-post: hap-gil@online.no

(Sist oppdatert 11.november 2008, 07:09)

Gå til nyhendearkiv