Kjølsdalen krins

Nyhende

FAU - ForeldreArbeidsUtvalet

Det blir Skulestrukturmøte på Kjølsdalen Skule søndag 23 nov kl 20.00. Det bør bli fullt når saka om Kjølsdalen skule skal diskuterast.

Kjølsdalen skule © NRK -SF
Elles bør alle merke seg at ein arbeider i utviklingslaga for eit møte med Torodd Fagerheim i neste veke.

Samstundes bør FaceBook-gjengen v/ Svein Petter Starheim mobilisere og finne på noko glupt. I allefall bør dei auke presset på politikarane i Eid og seie frå om kva dei tykkjer om løftebrot eit år etter at val-løftet om å ikkje røyve skulestrukturen vart sett fram

(Sist oppdatert 12.november 2008, 06:20)

Gå til nyhendearkiv