Kjølsdalen krins

Nyhende

Nytt frå krinsen - funne på Eid kom. si postliste

Krinsen

Ingrid Oselie Naustdal og Leif Telvik kjøper tomt i Kjølsdalen Avtale

I medhald av jordlova § 12 gjev Teknisk styre søkjarane Karen-Merete Bruland og Eldar
Lien, 6776 Kjølsdalen, løyve til å dele frå eksisterande bygningar med ei høveleg tomt på om
lag 1 dekar på vilkår av at det først vert sett opp nytt våningshus Vedtak i Plan og Uviklingsnemnda

Johanne Thue Gilleshammer søkjer erstatning for lam drept av gaupe Rodyrerstatning

Marit Lefdal trur ikkje på erstatningskrav i Lefdalsvika Brevet til Eid kommune


(Sist oppdatert 12.november 2008, 12:13)

Gå til nyhendearkiv