Kjølsdalen krins

Nyhende

Småkraftmøte på Skei Laurdag 06.12.2008 kl. 10.00

Minikraftverk
Jølet minikraft har fått invitasjon til å vere med på temadagen, Kanskje andre i Eid kommune har nytte av å vere med? Som dei fleste veit hadde vi i Kjølsdalen vitjing av tre damer: Katarina Eftevand NVE, Annlaug Meland Fylkesmannen og Eli Mundhjell Fylkesmannen : Dei hadde synfaring på traseen for røyrgate i høve utbyggjing av Kjølsdalselva.

No har vi i den samanheng fått høve til å vere med på Skei der det er ope for dei som er interessert.
Program:
Kl. 10.00- 10.30 Registrering – Kaffi
Kl. 10. 30 Åpning

NVE:
• Internkontroll
• Miljøtilsyn
• Logging minstevassføring

Fylkeskommunen :
• Fylkesdelplan vasskraft

Kl.12.00 – 13.00 Lunsj

• Orientering frå Småkraftforeininga
• Orientering frå Bondelaget sin småkraftrepresentant
• Kaffi

Kl. 14.30 Årsmøte
Vanlege årsmøtesaker

Alle er hjarteleg velkomne til temadag.
Årsmøte er kun for medlemmar i Småkraftforeininga.
Dagpakke inkl. lunsj og kaffi Kr. 350 ,-

Meld dykk på til Rune Nydal

6819 Holsen

tel:57824773-95966931

E-post:runydal@broadpark.no Før 1/12 eller kontakt Jan Eide(Sist oppdatert 18.november 2008, 10:36)

Gå til nyhendearkiv