Kjølsdalen krins

Nyhende

Basar 7 des. SKULEMUSIKKEN

basar
Tradisjon tru skal Kjølsdalen skulemusikk ha basar i samfunnshuset 1. søndag i desember.
Vi starter loddsalet allereie denne veka.
Då skal vi ha stand i Moengården Vest torsdag, fredag og laurdag. Vi har mange fine premiar og oppmodar alle om å støtte opp om skulemusikken.

Frå mandag 24. november og fram til basaren 7. desember vil vi gå rundt i bygdene med bøkene. Då har dykk sjansen de som ikkje var på Eid nokre av desse dagane, eller om de har lyst å kjøpe endå fleire lodd.
I denne perioden vil premiane være utstilde på JOKER.

(Sist oppdatert 19.november 2008, 12:16)

Gå til nyhendearkiv