Kjølsdalen krins

Nyhende

Ann Magritt helsar frammøtte på FAU-møtet

Ann Magritt Hopland Eikås © Kjellrun Åsebø

FAU vil gjerne takke Bygdefolket i Kjølsdalen krins for at så mange kom på møtet på skulen. Dette viser eitt flott engasjement for skulen og bygda vår, og er ei god reklame for krinsen. Håper mange tek til seg at no må vi få til vekst.
Kjølsdalen er ei flott og sentral bygd å bu i.
Vennleg helsing leiar i FAU Ann-Magritt Hopland Eikås

Biletet er teke av Kjellrun Åsebø Fjordenes Tidende

(Sist oppdatert 24.november 2008, 08:18)

Gå til nyhendearkiv