Kjølsdalen krins

Nyhende

Matematikk i fokus

Sophus Lies pris 2006
På FAU-møtet 23/11 vart det sett fokus på småskular og dugleik i matematikk. I 2006 fekk Haugen skule Sophus Lies - prisen på 25000.- Biletet er teke då rektor Kjørstad fekk prisen på hotell Aleksandra I Loen.

Kvart år blir det arrangert ein Matematikken sin dag. Lamis (Landslaget for matematikk i Skulen) lagar kvart år til matematikkhefte for denne dagen og oppmodar skulane til å gjennomføre dette i veke 6. Her er link LAMIS og matematikk
Både skular og eneltpersonar burde vere medlem av LAMIS og dei får då heftet gratis.
Du finn meir på Fylkesmannen sine sider: Det blir pris for 2008 også. 25000.- gjeve av Sparebanken Sogn og Fjordane.
Meir om Sophus Lie og pris(Sist oppdatert 28.november 2008, 09:39)

Gå til nyhendearkiv