Kjølsdalen krins

Nyhende

Pengespel for born 5-7 år

pengeby
LAMIS (Landslaget for matematikk i skulen) har eit samarbeid med FOKUS BANK der ein skal setje fokus på matematikk. Som ein lekk i dette er det laga eit internettspel : Pengeby
Dette skal vere opplegg for at born og ungdom, lærarar og foreldre kan få betre forståing for økonomi. Prøv sjølv - det er gratis. Trykk på linken: PENGEBY

(Sist oppdatert 02.desember 2008, 09:18)

Gå til nyhendearkiv