Kjølsdalen krins

Nyhende

Pengar til lag og organisasjonar

grasrotandelen
Sjekk om laget ditt kan få pengar frå Norsk Tipping.
Vi som tippar kan om vi vil og laget er registrert gje pengar av den summen vi tippar for til det lokale lag som må vere registrert.
Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta ”Grasrotandel”. Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden. Klubbene vil motta mer utfyllende informasjon om dette i ukene framover. Her er link TIPPEMIDLAR
Grasrotandelen Hiv dykk rundt og registrer laget ditt!
Grasrotandelen er en ny ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Med dagens spillenivå, betyr det 500 millioner til de frivillige lokallagene i Norge. Ordningen innføres fra 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009, under forutsetning av at Stortinget slutter seg til ordningen.

Det eneste lokale lag og foreninger trenger å gjøre er å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Dette gjøres enklest på www.altinn.no. Det er mulig å registrere seg i Frivillighetsregisteret fra 2. desember 2008. Papirblankett vil bli tilgjengelig i løpet av uke 51.

Registrering er gratis ut 2009 for alle som har rett til å motta midler fra Grasrotandelen. Det er gjort enkelte avgrensninger i forhold til hvilke organisasjoner som kan motta grasrotmidler.

I tillegg til fordeling av Grasrotandelen, vil Frivillighetsregisteret også sikre et mer effektivt og smidig forhold mellom offentlige myndigheter og frivillig sektor. Registeret vil bidra til forenklet rapportering og mindre byråkrati slik at de frivillige organisasjonene kan bruke mer av ressursene sine til å drive aktivitet lokalt.

Spørsmål om Frivillighetsregisteret kan rettes til Brønnøysundregistrene på telefonnummer 75 00 75 00. Spørsmål om Grasrotandelen kan rettes til Kultur- og kirkedepartementet på e-post jrb@kkd.dep.no eller telefonnummer 22 24 78 62.

(Sist oppdatert 06.januar 2009, 18:29)

Gå til nyhendearkiv