Kjølsdalen krins

Nyhende

Leirskule

Vangen leirskule © Trine Starheim
Trine Starheim frå Kjølsdalen har vore saman med klassa si på leirskule i Stryn (FaceBook). Ei oppleving seier ho. I Eid har det tidlegare vore strid om dette med med leirskule eller ikkje. Staten gjev pengar til kommunen som skulle gå til leirskule, men politikarane vil det annleis. No er AP og SV framme i Fjordabladet og er tekne til på valpropagandaen. Kanskje desse saman med "skulekameratane" kunne ta opp dette med leirskule på nytt? Det er ikkje sikkert at det er dumme tankar om utdanning som er tenkt før. Les kva Per Helge Bøe dagleg leiar ved Stryn leirskule seier. Du finn det på s 24 på Skiavisa
I staden for å hamre på kvarandre bør AP. SV og SP fortelje regjeringa om at ferre lærarar pr. elev fører til dårlegare skule, men det er her dei enkelte kommunar skal spare pengar ved nedlegging og samanslåing.

(Sist oppdatert 16.februar 2009, 07:00)

Gå til nyhendearkiv