Kjølsdalen krins

Nyhende

Hus ved Hauebrua (Sigmar Horn) bør vekk!

Av Jan Eide
Saga til Sigmar Horn
Etter fleire telefonar og tips, har eg gått til det skrittet at eg har bede Eid kommune om å ta vekk problemet med bygningen til Sigmar Horn. Dette var tidlegare ei sag, etterkvart innbyggt ein 2. etag. der ein kunne bu. Turistar har nytta dette tilbygget. I dag er alt til forfall og ein fåre for dei som er i nærleiken av byggningen. Taket er delvis borte og veggen held på å falle ut. Initiativet kjem ikkje frå "surbukkar" og eg tek sjølv på meg ansvaret for meldinga utan å skjule meg bak KKUL.

(Sist oppdatert 17.april 2009, 08:38)

Gå til nyhendearkiv