Kjølsdalen krins

Nyhende

Kor er pølsekokaren på samfunnshuset blitt av?

Pølsekokar
Når det skal vere tilstelling i Samfunnshuset og ein skal selje pølser, er det greit å ha ein pølsekokar. Kan den som har lånt den få den attende til kjøkkenet der den skal vere.
Om ein har lånt den til barneselskap el. likn., treng ein ikkje halde på den i all evighet. Tenk etter....

(Sist oppdatert 23.april 2009, 04:30)

Gå til nyhendearkiv