Kjølsdalen krins

Nyhende

Loppemarknad laurdag 9 mai

Av Tanja Hatten
LOPPEMARKNAD
loppemarked
Kjølsdalen skulemusikk
Laurdag 9. mai frå kl. 14.00 på skulen

Vi minner om fristen for innmelding av lopper som er sett til 25. april.

Vi etterlyser:
- småmøblar
- sesongvarer (ski, syklar, m.m)
- barnekle (heile og reine)
- bøker
- leikar
- anna (bruksting, pynt el.l)


Det vil bli innsamling på skulen fredag 1. mai kl.12.
Har de ikkje anledning å levere sjølve, kan det gjerast avtale om henting samstundes med innmeldinga av lopper.


For ytterlegare informasjon om aktivitetsdagen, sjå aprilutgåva av ”Tavla”.

Helsing økonominemda
Ann-Magritt Eikås (994 95 543) Åse Brekke (400 10 913) Tanja Hatten (480 06 857)

(Sist oppdatert 23.april 2009, 12:11)

Gå til nyhendearkiv