Kjølsdalen krins

Nyhende

SKYPE

Skype
Dei som er inne på denne websida, har truleg både breiband og datamaskin. Kanskje har dei webkamera på datamaskina også. Då er mogelegheitene store for billeg kommunikasjon verda over. Last ned Skype-programmet, innstaller det og du kan ha direkte kontakt med annan brukar påde via lyd og bilde. Skal du f.eks ringe til Australia kan du ringe eit tlf.nr. der og du betalar kun lokaltakst. På denne linken SKYPE som er enkel å bruke ser du korleis du gjer det.

(Sist oppdatert 09.august 2009, 16:13)

Gå til nyhendearkiv