Kjølsdalen krins

Nyhende

Hjortejakt og oppskyting

Av Jan Eide
Oppskyting
Riktig nok er det lite elg i vårt fylke, men vi er det største hjortefylket i landet. 10 sep. startar hjortejakta og det er tid for oppskyting på godkjende baner. Ta kontakt med jaktleiar i valdet ditt om du lurer på noko.

Etter skyteprøva bør treffprosenten bli betre enn på denne linken Bomskudd

I samband med saka om skyting nord i Kjølsdalen har ein lesar sendt dette innlegget som de kan lese ved å trykke på overskrifta.
Jeg ser det er klaget over skyting på Holstøylen. Jeg har en personlig oppfatning om at det kan være i strid med plan og bygningsloven å anlegge slik privat skytebane i et friluftområde selv om det er på privat grunn. Her er det vel satt i gang en aktivitet som kan være i strid med reguleringsbestemmelsene for området, på samme måte som at du ikke uten videre kan gjøre om en bolig til næringseiendom. Hva sier reguleringsbestemmelsene for området, og foreligger det godkjennelse fra plan- og bygningsetaten. Sjenerende støy og aktiviteter som kan være farlige for turgåere er brennaktuelle temaer på min kant av landet.

Link til regelverk[/link

(Sist oppdatert 12.august 2009, 09:17)

Gå til nyhendearkiv