Kjølsdalen krins

Nyhende

Utviklingsplan for Eid kommune 2008-2012

Rullering - invitasjon til innspel

Av Jan Eide
U-plan
KKUL har motteke brev frå Eid kommune om høve til å kome med innspel for utvikling i Eid. Av alle lag og org. I krinsen er KKUL og Kjølsdalen bondelag dei einaste som har fått denne invitasjonen. Riktignok har Bjørn Aardal som leiar for fellesstyret for bondelaga i Eid fått dette brevet. Frist for å kome med innspel er 15 okt.
Det er viktig med tanke på utvikling i krinsen at ein no kjem med innspel. Dersom underteikna kunne få tips om ein passande møtedag, vil KKUL tromme saman til eit møte.
Tidlegare utviklingsplaner for Eid finn du på: Tidlegare utviklingsplaner

(Sist oppdatert 29.september 2009, 06:33)

Gå til nyhendearkiv