Kjølsdalen krins

Nyhende

Kanskje du kan vere til hjelp når nokon skulle bli råka

slag
Slagtilfelle er ein nødsituasjon der tida er viktig. Her er ein link til korleis du relativt enkelt kan stadfeste om det er slag eller ikkje: Kan det vere slag?
Hugs å teste på: Smile, Snakke Heve armane og til slutt tungetest. Lukke til

(Sist oppdatert 30.september 2009, 06:48)

Gå til nyhendearkiv