Kjølsdalen krins

Nyhende

Krinsen har fått brev frå Eid kommune.

Ledlys
Eid kommune gjev krinsen løyve til å setje opp lyspunkt . Les sjølv brevet som er teke frå postlista. BREVET

Når det gjeld kronerullinga er det ikkje noko nytt, men KKUL har fått eit nytt medlem som er Kjølsdalen bygdekvinnelag.

(Sist oppdatert 08.november 2009, 07:39)

Gå til nyhendearkiv