Kjølsdalen krins

Nyhende

I dag er det musedagen (Ågotmesse)

Agatha

5. februar er festdag for den heilage Agatha. Det er altså Ågotmesse i dag fra gamalt av. Då er det naturlig at Agate og Ågot har namnedag. Dagen vart i tillegg kalla musedagen.

Agate = gresk agathós (god). Ågot er norsk form av same namnet.
Fra Seljord blir det fortalt at ei kone som heitte Ågot var plaga av mus og som åt nase og øyre av ho . Men det stoppa da ho ba til den heilage Maria og lovde å halde dagen heilag. Etter dette heiter dagen musedagen, og enkelte primstavar har ei mus som merke. Mest vanleg som primstavmerke er eit kors. Det kjem av at dagen har fått namn etter jomfu Agathe fra Catania på Sicilia

(Sist oppdatert 05.februar 2010, 07:05)

Gå til nyhendearkiv