Kjølsdalen krins

Nyhende

Basar og inntekt for vår storsal Samfunnshuset

Ståle Bruvoll vil gjerne ha dette ut:
VINTER/VÅRBASAR

Kjølsdalen SamfunnshusSøndag 14. mars kl. 15.00

Mat og kaffi

Loddsal – Tombola - Åresal

Kjølsdalen og Haugen Skulemusikk underheld med flott musikk.

Vel møtt til ein triveleg ettermiddag.

Kjølsdalen Samfunnshus A/L.

(Sist oppdatert 23.februar 2010, 09:18)

Gå til nyhendearkiv