Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Skyttarlag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Skyttarlaget vil etter kvart legge ut informasjon om øvingsskyting og a
ndre aktuelle aktivitetar for medlemmene på desse sidene.
Dersom nokon av medlemmene har informasjon som bør komme ut,
så ta kontakt med
Odd Einar tlf: 57 86 32 60 eller på e-post: odd.einar@elvebakke.no