Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

20051204logoOrg.nr.: 979 582 110
Bankkonto: 3790.10.78166

E-post til laget kan sendast til:

www.kkul.no Dette var linken til den gamle websida vår og inneheld mykje stoff frå dei fyrste åra KKUL eksisterte. Vi arbeider med å få denne på plass igjen.

Troda bak nybygninga til Per Gunnar Gilleshammer (2006) © Jan EideTroda på Daviksida over nyefjøsen til Per Gunnar Gilleshammer (2006). Per Gunnar er ein av dei som torer å satse i krinsen vår