Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Laget var skipa med den tanke at skulle ein få tak i det som er mogeleg av tilskot så måtte vi organisere oss. Skal noko skje innan dyrehald på beite med tanke på hjelp frå det offentlege, må ein vere organisert i eit lag.

I Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag er det medlemar som driv med berre sau/berre storfe og kombinasjon.

Laget er takksam for tips frå folk som går i fjellet og og ser at dyr lid. Gje tips til ein i styret som er samansett av: Kjell Leite (leiar), Jan Eide og Jostein Gilleshammer.

Sauer i skogen © Webside