Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement


TAVLA

Velkommen til TAVLA på nett


TAVLA er ei bygdeavisa i Kjølsdalen og kjem ut i byrjinga av kvar måndad. Det er Kjølsdalen Ungdomslag som er utgivar for TAVLA, som blir ditribuert til alle husstandane i krinsen. I tillegg er det nokre utflytta frå krinsen som får TAVLA tilsendt. Det er gratis både å motta TAVLA og annonsere i bygdeavisa.

Under "Nyhender" vil du finne TAVLA etterkvart som den er ferdig!

TAVLA er lagt ut som pdf-fil, så ein treng eit program som heiter "Adobe Reader" for å få sjå TAVLA.

Spørsmål eller kommentarar til TAVLA på nett kan rettast til Marius Aardal e-post: marius@aardal.org eller tlf 907 94 224!