Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Sanitetsforening - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Info

Kjølsdalen sanitetsforening vart stifta i januar 1926. Vi har i 2007 48 medlemmer.
Leiar: Oddrun Erviksæter

Nestleiar: Janne Midthjell
Kasserar: Jorunn Breiteig

Bilde er frå skulelunsjen på Kjølsdalen skule i 2007

Skulelunsj 2007 © Oddrun Erviksæter

Kjølsdalen sanitetsforening
6776 Kjølsdalen
Tlf.: 57863211
Mob.: 90187805
oerviks@online.no