Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret

Leiar: Ove Kjøllesdal
Nestleiar: Arne Jon Telvik Sundal
Kasserar: Helga Didrikke Sundal
Styremedlem: Kristian Aardal
Styremedlem: Jorun Iren Hjelle
1. vara: Sigrun Gilleshammer
2. vara: Liv Antonsen

Gruppeleiarar:
Handball: Sissel Nilsen
Barnetrim: Rita Leite
Fotball: Ståle Lefdal

Kontingent: Enkeltmedlemskap 200 kr, familie inkl barn under 18 år 500 kr. Bankkonto : 5398.05.07706
Alle som deltek i aktivitetar i regi av idrettslaget eller brukar gymsalen til aktivitetar skal vere medlem.

Kjølsdalen Idrettslag
v / Ove Kjøllesdal
Nedre Byggjefeltet
6776 KJØLSDALEN
Tlf.: 57863266
ove@eidelektro.no