Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Skulemusikk - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

LITT OM OSS SJØLVE

Korpset vart skipa 7. desmenber 1972. Musikkantane i korpset kjem frå Kjølsdalen skulekrins som omfattar bygdene Reksnes, Kjølsdalen, Ervik, Haus, Midthjell og Lefdal. Korpset har brassbesetning, og medlemstalet har opp gjennom åra variert frå om lag 20 til i overkant av 30. Tysdag er fast øvingskveld for korpset. Det går føre seg i Kjølsdalen samfunnshus. I tillegg får aspirantane og muskkanatane til og med 7. årssteget, opplæring i skuletida på Kjølsdalen skule. Korpset kjøper instruktør- og dirigenttenester frå kulturskulen i Eid kommune.

SKulemusikken påEnglndstur 2007

Jublande musikkantar med sigersrspokalen for musikkonkurransen under Scarborough Music Festival i England sommaren 2007.

Styret i korpset for 2008-09:

Leiar: Ingrid Oselie Naustdal
Nestleiar: Finn Arve Sundal
Kasserar: Kåre Gilleshammer
Sekretær: Astrid Nesbø
Styremedlem: Jostein Årskog
Korpsleiar: Linda Haus
Materialforvaltar: Martha Elvebakke
Representant for Kjølsdalen musikklag: Geir Sundal

Dirigent: Tryggve Dyrvik

Økonominemnd:
Tanja Hatten - leiar
Ann-Magritt Hopland Eikås
Åse BrekkeKjølsdalen skulemusikk
6776 Kjølsdalen