Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Nytt Sankelag - stifing (Trykk på overskrifta for å få fram sakliste)
20.01.2013, 18:53

På grunn av nye retningliner frå Bjønnøysund er det gamle laget oppløyst og nytt skal skipast.

Stiftingsmøte søndag 3 feb. kl. 2000
.Sauesanking


Ekstrordinært årsmøte
24.10.2012, 06:27

Kjølsdalen Krins beite og sankelag held ekstrordinært årsmøte på Bygdekontoret tysdag 6 nov. kl 20.00
sak: Ny organisasjonsform for laget.
Sauer i skogen © Webside

Årsmøte 23 feb.
24.01.2012, 18:40

Vanlege årsmøtesaker + Gjetarhytta og innkomne saker
Mattilsynet stiller og orienterer om flått og tapstal
Saker som skal takast opp må vere levert til Kjell Leite skriftleg innan 15.02
Alle medlemer bør møte.
Sauesanking

Skjema som skal inn til 1 nov
25.10.2011, 12:51
Sau på beite og sanking
25.08.2011, 11:08
Dugnad på sankehytta.
23.05.2011, 14:29
Fylkesmannen sender skriv til sankelaga.
22.05.2011, 20:58
Ullinnsamling
21.05.2011, 07:27
Mattilsynet truar med beitenekt pga store tap på beite
08.04.2011, 09:04
Sprøyting av sau
04.03.2011, 07:47
Årsmøte i Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag
11.01.2011, 09:41
Ullevering
14.12.2010, 21:52
Husbygging og pepperkakehus
29.11.2010, 09:12
Rapportskjema for tilsyn
29.10.2010, 22:38
Juleførebuing.
29.10.2010, 09:15
Sauesanking laurdag og søndag
21.09.2010, 05:42
Nytt frå sankelaget
01.09.2010, 08:17
Øyremerke på sau/storfe
04.06.2010, 08:28
Øyremerke på sau/storfe
25.05.2010, 08:52
Ull-levering
09.05.2010, 12:02