Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Øyremerke på sau/storfe

Jostein Gilleshammer: Grøne merke med gul ring på Venstre øyre framme. (elektronisk)
Nr serie på lamba 077xx.
Telefon 46853847 - 91383392 - 57862448.
Johanne Thue Gilleshammer
Jostein Gilleshammer

Vi legg ut andre sine merke etterkvart som det kjem inn opplysningar. JE

Gå til nyhendearkiv