Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Saga til Sigmar Horn er borte

Av Jan Eide

I går vart saga til Sigmar Horn fjerna. KKUL har tidlegare peika på farar med denne bygningen. Med asbest hengande utover i veggen mot sør var dette ein fåre for både dyr og menneske.
Saga til Sigmar 1
Ansvaret for rivinga er truleg kommunen. I allefall godt at at ein har fått bort huset.
Saga til Sigmar 2
Huset var opprinneleg ei sag. Etterkvart vart det laga til buplass over saga og denne vart i fleire år nytta til utleige for turistar.
saga før riving
Saga før riving. Biletet er teke april 2009
Foto: Jan Eide

Gå til nyhendearkiv