Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Ballbingen Kjølsdalen skule

Dugnad og kronerulling

Av Hans-Petter Gilleshammer

BALLBINGE – KJØLSDALEN SKULE
Siste nytt:
Støyping av ringmuren måndag 13 sept. frå kl. 1030-1100 og utover, med deretter riving av forskaling på tirsdag. Påfyll og planering av god drenerande masse inne i bingen, Bingen kjem i slutten av veka og montering blir gjort av Scansis ilag med 4 personar på ein godeveirsdag.

Kjølsdalen idrettslag i samarbeid med Eid kommune er starta bygging av ein stor ballbinge ved Kjølsdalen skule. Ballbingen blir 26x18 m og blir levert med 2 handball mål, 2 five a side mål og basket korger. KIL skal skaffe kr 100 000 i kontantar i tillegg vere med på dugnad i anleggsperioden. Med hjelp av næringsliv, lag og privatpersonar håpar KIL det skal gå fint å skaffe til veie både pengar og dugnadsfolk. Det er starta ei kronerulling til ballbingen, hadde vore fint med mange innbetalingar med namn/beløp og med utfordringar. Det er oppretta ei egen ”facebook” gruppe Ballbingen Kjølsdalen skule som blir oppdatert med alle innbetalingar etter kvart som dei kjem inn + Tavla og KKUL si heime side.

Håpar på ein positiv respons og mange kroner til konto nr: 0539 51 69574 Ballbinge Kjølsdalen skule v/Hans-Petter Gilleshammer

Kronerulling til Ballbingen Kjølsdalen skule

Hans-Petter Gilleshammer m/fam kr 1000 utfordra Lidvar Aasen, Svein Johnsen og Geir Sundal
VM tipping 2010 kr 700
Øystein Leite m/fam kr 500 utfordra Bjarte Leite og Paul Rune Leite
Ove Kjøllesdal m/fam kr 1000
Audhild Humborstad m/fam kr 500 utfordra Per Gunnar Gilleshammer, Jan Eide og Reidar Lunde
Svein Sundal m/fam kr 1000 utfordra Inger Lise/Arne Kjøllesdal, Tanja/Kjell Sundal og Randi/Kjell Arne Heggheim
Jan Eide m/fam kr 500 utfordra Harald Eikås, Geir Lefdal og Reidar Johnsen
Sonja Irene Hatlenes m/fam kr 500
Paul Rune Leite m/fam kr 1000

Totalt pr 11.sept kr 6700

Dugnadsgjengen © Ove

Gå til nyhendearkiv