Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Rapportskjema for tilsyn

Skjema2
Leiaren i KKBS - Kjell Leite - minner om at utleverte skjema for tilsyn av dyr på beite blir levert til han innan 1, Nov. Dette gjeld alle som er medlem av laget og har hatt dyr på beite i sommar.

Gå til nyhendearkiv