Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøte i Kjølsdalen Idrettslag

Måndag 27. februar kl 20.00

Kjølsdalen Idrettslag held årsmøte måndag 28. februar kl 20.00 på Kjølsdalen skule, biblioteket.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Kontingent
6. Innkomne saker
7. Budsjett
8. Val
9. Val av to utsendingar til årsmøte i Eid idrettsråd
10. Eventuelt

Både medlemmar og eventuelt framtidige medlemmar er hjartelig velkomne.

Med helsing styret i KIL

Gå til nyhendearkiv