Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

SAUER PÅ FJELLBEITEVi vonar at alle som går i fjellet har eit auge til husdyr på fjellbeite. Ser du sjuke eller skadde dyr, - lam som går aleine, vil vi vere takksame om du gjev melding til saueeigar som har beitedyr i dette området.Klikk på overskrifta og du finn skjemaet med oversikt over øyremerke og telefonnummer.

Ole Morten Erviksæter 41448266 Heile øyre, Grøne og raude merke, grøne klavar og grønt på bjøllene
Eldar Lien 91315367 Heile øyre, blå merker, blått på bjøllene
Ragnar Rørvik 91191778 Heile øyre, gule merke, raude klavar
Odd Einar Elvebakke 90960359 Heile øyre, raude merke, grøne klavar.
Magnar Gilleshammer 90931769 Klipt inn i venstre øyre bak, grøne merke
Magne Gilleshammer 90537291 Av høgre øyre, gule merke.
Anita Eikås Årdal 99451755 Heile øyre, rødt og blått merke
Dianne Eikås 91841657 Av venstre øyre. Grøne merke
Kari Berstad 41418073 oransje merke
Steinar Bugjerde 95274810 Heile øyre, gule merke, raude og gule klavar
Ingvar Sundal 97122236 Heile øyre, oransje merke, stålklavar
Bjarte Leite 90170146 Avklipt høgre øyre, klipt ned i høgre, orange og grøne merke.
Kjell Leite 90695692 Av høgre, klipt inn høgre bak, skråklipt bak venstre øyre, blått og gule merke, gule klavar.

Gå til nyhendearkiv