Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Nytt Sankelag - stifing (Trykk på overskrifta for å få fram sakliste)

På grunn av nye retningliner frå Bjønnøysund er det gamle laget oppløyst og nytt skal skipast.

Stiftingsmøte søndag 3 feb. kl. 2000
.Sauesanking


Sakliste:
A . Godkjenning av innkalling og fullmakter.
B. Valg av møteleiar og skrivar og to til å skrive under møteprotokollen
C. Namn på stiftinga
D. Godkjenning av vedtekter
E. Godkjenning av aktiva/passiva frå KKBS
F Valg: Styreleiar, 2 styremedlemar, 1 vara, 2 revisorar, 2 stk til valnemnd

Gå til nyhendearkiv