Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Idrettslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Husvære på Gilleshammer (Solvollen byggjefelt) Kjølsdalen.

Av Jan Eide

Sjølveigande leilighet i 2-manssboligen er no lagt ut for sal. Entreprenør M J Sætre sel sin gjennom advokat i Måløy. Annonse på Finn. Eg sel min leilighet privat og har hatt annonse i Nordfjordavisene.
Tanken då eg starta på byggjefeltet saman med Svein Johnsen var å hjelpe folk (helst med born) til å busetje seg i krinsen og styrke skulen og organisasjonslivet.
Huset er bygd etter dei siste forskrifter og kan truleg ikkje gjerast stort billigare. Huset er husbankfinansiert. Det vil sei at etter dagens rente er månadsutgiftene ca 3600 pr. mnd fram til 1919, betalar kun rente og ikkje avdrag. Sjå avisannonsa på annan stad her på KKUL si side. Mvh Jan Eide tlf. 91353295


Gå til nyhendearkiv