Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

17. mai komiteen 2007


Her finn du oversikt over 17. mai komiteen i år.

Programnemd
Ole Telvik- leiar
Tone Eide
Berner Midthjell
Anne Marit Eide
Nina Erviksæter
Sigrid Lovise Gillesdal
Inge Gilleshammer
Marte Gilleshammer
Martin L. Gilleshammer
Camilla S. Laugerud
Trygve Leite
Rita Karin Lunde
Svein Olav Myklebust
Anders Sundal
Lillian Sundal
Steffen Sundal
Øyvind Sole Sundal
Hege Aardal
Birger Midthjell
Wenche Stadheim
Jørgen Erviksæter-kasserar

Matnemd
Heidi Berstad- leiar
Johanne T. Gilleshammer
John Gilleshammer
Sonja Hatlenes
Jim Tore Humborstad
Anne Lisbeth Johnsen
Jorunn Laugerud
Åshild Leite
Kåre Midthjell
Kirstin Myklebust
Inger Lise Nuland
Marianne Solibakke
Ingvard Sundal
Åse Helen Sundal
Bodil Vedvik
Lina Vikbakk

Arbeidsnemd
Lars Frode Humborstad-leiar
Håvard Bruvoll
Steinar Bugjerde
Eivind Gilleshammer
Jostein Gilleshammer
Karianne Henden
Sten Inge Humborstad
Øystein Leite
Odd Bjarte Lothe
Jan Roger Solibakke
Geir Sundal
Helga Didrikke Sundal
Jostein Sundal
Jørn Kåre Sundal
Tore Ola Sundal
Jan Kåre Sæthre
Ole Kristian Sæthre

Gå til nyhendearkiv