Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Til gardbrukarar som vil vere med

Fylkesmannen i Hordaland vil hindre attgroing

Av Jan Eide

Bondelaget har hatt det oppe - det same har utviklingslaget ved at dei har skreve brev til Eid kommune, men ikkje fått svar. I Hordaland prøver dei i allefall. Meir om prosjektet på denne linken:
Kyr på beite
Landskap i drift

Kanskje burde Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ta eit tilsvarande initiativ? I Fyrste omgang får vi vere vakne på kva dei får til i Hordaland. Ser i artikkelen at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal administrere eit prosjekt og tek ut pengar til dette. Korleis skal desse pengane brukast? Kven er det som skal nyte godt av dei? Kunne ha vore greit å få vite kor mykje som går til dei som set nederst på pyramiden - produsentane.

Gå til nyhendearkiv