Kjølsdalen krins

Bygdeavisa Tavla - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Frist for maiTAVLA er utsatt til 5. mai!

Av Marius Aardal

Fristen for innsending av saker som skal vere med i maiTAVLA er utsatt til måndag 5. mai!

Stoff kan sendast til Dianne Eikås på e-post: diannjor@online.no, telefon 57 86 31 71 eller mobil 918 41 657. Eller til Marius Aardal e-post marius@aardal.org.

Saker som kjem inn etter fristen kjem ikkje med!

Har du noko du ynskjer å legge ut på heimesida til krinsen?
Dersom det er lag eller privatpersonar som har noko dei ynskjer å leggje ut på Kjølsdalen krins sine sider, kan vi i TAVLA-redaksjonen hjelpe til med å legge ut! Det er berre å sende det til oss på vanleg måte, og skrive at ein ynskjer at det bli lagt ut på nett! Vi vil då legge det ut under TAVLA sitt domene/ namn.

Skulle det vere spørsmål eller kommentarar, så ta kontakt med Marius eller Dianne!

Gå til nyhendearkiv