Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Planar om utbyggjing av kraftverk i Kjølsdalselva er starta opp

Av Jan Eide

Kraftutbygging i Kjølsdalselva
8 grunneigarar rundt området Jølet - Nortunsdammen har blitt samde om å setje i gang arbeid om å få byggje kraftverk. KKUL har tidlegare utarbeidd kalkyle for drift. Denne viser overskot frå fyrste dag. Grunneigarane har engasjert fagfolk til å utarbeide søknad som ein vonar går gjennom systemet til NVE. På biletet ser ein området omlag der kraftstasjonen vil ligge. Det er mogelegheit for meir utbyggjing i Kjølsdalselva - hadde ein kunne koordinert dette, vil ein kunne spare pengar.
Det skjer såleis ein del ting i krinsen for tida.

Gå til nyhendearkiv