Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Medlemskontingent

Logo KKUL
Etter at ein sende ut giro med siste TAVLA har medlemstalet auka Av lag og organisasjonar er desse medlem pr 30.10
Kjøls Ungdomslag
Kjøls. Musikklag
Kjøls. Skyttarlag
Kjøls. Krins Sanke/beite
Kveldulf Skytt.lag
Kjølsdalen Sanitetsforening
Kjølsdalen Skulemusikk
Kjølsdalen Bygdekvinnelag
Joker
I tillegg er det 42 enkeltpersonar som er med. Likevel er dette for lite om vi skal vere slagkraftige nok. Spesielt tykkjer eg ungdomen viser lite initiativ for å ta eit tak for krinsen. Om de går inn på sida vår og les styrevedtaka ser de kva vi arbeider med. Ein tanke er å leggje ved eit spørjeskjema i neste Tavla eller i des-nummeret for å sjå kva de som bur i krinsen vil skal gjerast i krinsen. Store saker no er lyspkt og skulestrukturen. Elles står saker i kø som bør takast opp. Skal vi trivast her må flest mogeleg gjere sin jobb og ikkje berre tru at alt ordnar seg. Når vi ser på kommuneøkonomien og politikarar som vil bryte vallovnadar - kan vi ikkje vente mykje drahjelp frå desse.
Kto for innbetaling: kr 100.- til 3790 10 78166

Gå til nyhendearkiv