Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Beite og Sankelag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Hyttebok frå Saniteten

Hyttebok
På Julemessa til Saniteten fekk Sankelaget overlevert ei hyttebok til Sankehytta ved Langevatnet. Dette set Sankelaget pris på. Her er eit bilete av boka før nokon har skreve seg inn - boka er ikkje komen opp i hytta enno. Vonar folk vil bruke hytta etterkvart og skriv litt i boka. Sankelaget har fått fleire gåver til hytta. Vi kjem attende med liste og takk til alle etterkvart. No spørs det om 4 - H er med på ein prosess og får til hytte nr 2.

Gå til nyhendearkiv