Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

KKUL med ny rekord!!!!

Av Jan Eide

Logo KKUL
Aldri har KKUL hatt så mange medlemar: 56 enkeltpersonar og 9 lag/organisasjonar.
Vi førebur no årsmøte. Vi skal ha styremøte på søndag, dersom de har saker som de vil fremje, ta kontakt med Jan Eide. Innspelet om FaceBook i Fjordabladet har skapt auka interesse for både lysfesten og KKUL.
65 medlemar er bra, men vi treng fleire. De kan alt no betale inn for 2009 på kto som de finn under KKUL si side.
Her er lag/org som er medlem. De som ikkje medlem, men kanskje vil bli med, meld dykk inn.
Saman er vi sterke og det trengst i desse "ulvetider".
Kjøls. Ungdomslag
Kjøls. Musikklag
Kjøls. Skyttarlag
Kjøls. Krins Sanke/beite
Kveldulf Skytt.lag
Kjølsdalen Sanitetsforening
Kjølsdalen Skulemusikk
Kjølsdalen Bygdekvinnelag
JOKER Kjølsdalen

Gå til nyhendearkiv