Kjølsdalen krins

Kjølsdalen Krins Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

KKUL ber om refusjon for internettbetaling i krinsen

breiband4
Den 4/2 og 5/2 var internett ute av drift i krinsen (postnr 6776). Dette førte til ein del problem for folk som er avhengig av internett i sitt daglege arbeid. Dette er ei vare ein betalar for og ikkje er meir naturleg enn at TELENOR trekk frå på fakturaen den tida internett var ute av drift. Samstundes har KKUL bede om at Telenor sjekkar om vi får den fart på nettet som den enkelte betalar for. Ein del er misnøgde og har teke opp saka.
KKUL har sendt førespurnad og ventar på svar.

Gå til nyhendearkiv